کلیدواژه‌ها = کارآفرینی فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌پردازی الگوی کارآفرینی در صنایع فرهنگی (موردمطالعه: حوزة زبان و ادبیات فارسی)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 273-292

10.22059/jed.2020.302042.653345

مریم رحمانی؛ علی محمد موذنی؛ رضا محمدکاظمی؛ یوسف محمدی فر؛ سید محمد باقر نجفی


2. شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 481-500

10.22059/jed.2019.270326.652810

اسفندیار محمدی؛ وحید شرفی؛ معصومه صیدیوسفی؛ ناهید صیدیوسفی