کلیدواژه‌ها = شایستگی‌های کارآفرینانة بازدارنده
تعداد مقالات: 1