کلیدواژه‌ها = کارآفرینان نوپا
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر روش‌های مربی‌گری بر رفتار کارآفرینانه کارآفرینان نوپا در مراکز شتاب‎دهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 81-100

10.22059/jed.2020.297934.653273

بهاره مافی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


3. شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-257

10.22059/jed.2017.227786.652139

افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی


4. تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 339-358

10.22059/jed.2017.217815.652005

محمد علی مرادی؛ کمال سخدری؛ شیما صنیعی