کلیدواژه‌ها = خروج کارآفرینانه
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-40

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


2. عوامل خروج کارآفرینان: تلفیق نگاه فردی-محیطی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 497-516

محمد سعید محقق نیشابوری؛ کامببز طالبی؛ سید مجتبی سجادی


3. شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 159-175

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ کامبیز طالبی