کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مسیر توانمندسازی دانشگاه‌ها جهت نقش‌آفرینی در اکوسیستم نوآوری با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل محتوا و نگاشت شناخت فازی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 201-220

10.22059/jed.2021.315173.653535

نگار جلیلیان؛ سید محمود زنجیرچی؛ سید مهدی نقیبی زاده میبدی؛ سید محمد امین محسنی


2. شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 181-200

10.22059/jed.2018.259026.652608

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمودمهرداد شکریه


3. واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-58

10.22059/jed.2016.59861

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی