کلیدواژه‌ها = استعداد کارآفرینی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-278

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه


2. بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 755-771

محمد مهدی مردانشاهی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ محمد حسن مبارکی