کلیدواژه‌ها = کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
تعداد مقالات: 5
3. شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 457-475

شیما فرخ؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی


4. نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-214

وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور


5. تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 467-486

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری