کلیدواژه‌ها = ابعاد بازاریابی کارآفرینانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 327-347

محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره‌چه؛ مهدی عطایی؛ میکاییل پشاآبادی