کلیدواژه‌ها = سرمایة فکری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 257-276

حسین دهقان؛ جهانشاه چرختاب مقدم؛ عامر دهقان


2. تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 653-673

روح الله رضائی؛ فاطمه مغانلو