کلیدواژه‌ها = مدیریت راهبردی
تعداد مقالات: 3
1. برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 129-148

زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی


2. تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-64

محمدوزین کریمیان؛ حسن خلیلی؛ سعید صفری؛ داوود عابد آملی


3. شاخص‌های مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 155-171

مجتبی امیری؛ محمد جواد نائیجی