کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی علل شکست توسعه خدمت جدید در اپراتورهای تلفن همراه ایران از منظر فرآیند توسعه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 441-460

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ پیام حنفی‌زاده


2. تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 321-339

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری


4. طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه


5. ارائة الگوی توسعة پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-59

میثم ظهوریان؛ فریبرز رحیم نیا


6. تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-35

محمد حسن رحمتی؛ سید محمد مقیمی؛ سید مهدی الوانی


7. علل شکست کارآفرینان در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 163-184

هرا آراستی؛ منیره غلامی