کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی پایدار
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی گرایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 113-129

حسین رضائی دولت آبادی؛ زهرا سادات صانعیان