نویسنده = رعنایی کردشولی، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‌ شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 601-620

بهاره ملکی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدهاشم موسوی حقیقی