نویسنده = مریم تقوایی یزدی
طراحـی مدل هوشمندی فناوری در کسب و کارهای فناورانه با رویکرد خلق مشترک ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.332038.653792

محمدصادق موحدی فر؛ مریم تقوایی یزدی؛ محمد صالحی


شناسایی مؤلفه ‏ها و سنجش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 441-460

10.22059/jed.2021.325477.653686

احسان سالاری؛ محمد صالحی؛ مریم تقوایی یزدی