نویسنده = علی مبینی دهکردی
نگاهی بنیانی به چیستی و چگونگی تحقق مرجعیت علمی در علوم انسانی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-28

10.22059/jed.2023.370179.654311

محبوبه وهابی ابیانه؛ علی مبینی دهکردی


مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 241-260

10.22059/jed.2019.270544.652814

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقه


مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 541-560

10.22059/jed.2019.264848.652705

محمد رضا میگون پوری؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی


نقش‌های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعۀ محصول جدید مشترک با شرکت صنعتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-60

10.22059/jed.2018.252065.652489

محمد علی بحرینی؛ علی مبینی دهکردی؛ محمد رضا میگون پوری