نویسنده = رضایی زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر روش‌های مربی‌گری بر رفتار کارآفرینانه کارآفرینان نوپا در مراکز شتاب‎دهی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 81-100

بهاره مافی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


4. شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 769-788

هادی نوتاش؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده