نویسنده = علی شائمی برزکی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی در صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولادمبارکه)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 255-272

10.22059/jed.2020.298273.653280

الهام سهامی؛ علی صفری؛ رضا انصاری؛ علی شائمی برزکی