نویسنده = قمبرعلی، رضوان
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-58

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


2. بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 113-137

رضوان قمبرعلی؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی‌بیگی