نویسنده = محمدی الیاسی، قنبر
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 191-210

یوسف وکیلی؛ سید مهدی الوانی؛ قنبر محمدی الیاسی


2. شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 31-50

قنبر محمدی الیاسی؛ هادی نوتاش


3. موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه‌ی علمی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 51-136

قنبر محمدی الیاسی