نویسنده = علی صفری
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه‌‌های استان اصفهان)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 691-710

مینا بهرام چوبین؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ علی صفری