نویسنده = علی صفری
تعداد مقالات: 6
1. طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی در صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولادمبارکه)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 255-272

10.22059/jed.2020.298273.653280

الهام سهامی؛ علی صفری؛ رضا انصاری؛ علی شائمی برزکی


3. ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه‌‌های استان اصفهان)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 691-710

10.22059/jed.2017.61549

مینا بهرام چوبین؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ علی صفری