نویسنده = رمضانپور نرگسی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 321-339

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری


2. عناصر کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 749-766

قاسم رمضانپور نرگسی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری