نویسنده = وحید قیصری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی شکل گیری سرمایه گذاری جسورانه پایدار در ایران از منظر نهادی (با استفاده از نظریه مبتنی بر داده‏)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-180

محمود احمدپور داریانی؛ وحید قیصری؛ هستی چیت سازان؛ افسانه باقری


2. نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-214

وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور