نویسنده = نوری، پوریا
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی فرآیند انتقال دانش در کسب‌وکارهای خانوادگی: رویکرد نظریة داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 201-220

عبدالله احمدی کافشانی؛ پوریا نوری؛ کامبیز طالبی


2. شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 159-175

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ کامبیز طالبی


3. شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-117

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور