نویسنده = عبدالله احمدی کافشانی
واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 621-640

10.22059/jed.2019.264415.652699

عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی؛ هستی چیت سازان؛ رضا محمدکاظمی


واکاوی فرآیند انتقال دانش در کسب‌وکارهای خانوادگی: رویکرد نظریة داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 201-220

10.22059/jed.2018.257246.652583

عبدالله احمدی کافشانی؛ پوریا نوری؛ کامبیز طالبی


شناسایی عوامل خروج کارآفرینان ایرانی: رویکرد روایتی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 159-175

10.22059/jed.2016.59860

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ کامبیز طالبی


شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-117

10.22059/jed.2015.55471

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور