نویسنده = اکبری، مرتضی
تعداد مقالات: 6
4. تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 709-727

شیرمراد مرزبان؛ معصومه محقق هرچقان؛ مرتضی اکبری


5. ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 571-590

مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ مهدی قباد نژاد؛ رحیم رحیمی