نویسنده = علی داوری
تعداد مقالات: 10
2. علّیت، اثرسازی و عملکرد کسب و کار: یک رویکرد فازی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-40

10.22059/jed.2021.318608.653594

غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


3. اکوسیستم کارآفرینی و رقابت‌پذیری در صنایع منتخب

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 521-540

10.22059/jed.2020.294038.653209

وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ محمد عزیزی


4. واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-19

10.22059/jed.2018.252895.652502

نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری


5. تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 321-339

10.22059/jed.2018.250927.652467

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری


7. عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-120

10.22059/jed.2017.62306

علی داوری؛ لیلا سفیدبری؛ وجیه باقرصاد


9. مدل کسب‌‌‌وکار نوآورانة B2C برای شرکت‌های پخش (مطالعة موردی: شرکت گلرنگ‌پخش)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 569-588

10.22059/jed.2014.52508

علی مبینی دهکردی؛ مهران رضوانی؛ علی داوری؛ فاطمه فروزان