نویسنده = محمد عزیزی
اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.22059/jed.2022.323146.653657

مصطفی اسلامبولچی؛ محمد عزیزی؛ سید رسول حسینی


اکوسیستم کارآفرینی و رقابت‌پذیری در صنایع منتخب

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 521-540

10.22059/jed.2020.294038.653209

وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ محمد عزیزی


طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 279-298

10.22059/jed.2017.229828.652167

محمد عزیزی؛ عاطفه آقایی پور


شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 317-336

10.22059/jed.2016.60454

محمد عزیزی؛ علی گودرزی


شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه¬ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 27-54

10.22059/jed.2013.36258

محمد عزیزی؛ احسان شفیع¬زاده؛ نجمه اکبرزاده