نویسنده = عزیزی، محمد
تعداد مقالات: 6
1. دستاوردهای مربی‌گری کارآفرینانه درکسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 341-359

حمید حسینلو؛ محمد عزیزی


2. اکوسیستم کارآفرینی و رقابت‌پذیری در صنایع منتخب

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 521-540

وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ محمد عزیزی


4. طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 279-298

محمد عزیزی؛ عاطفه آقایی پور


5. شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 317-336

محمد عزیزی؛ علی گودرزی


6. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه¬ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-54

محمد عزیزی؛ احسان شفیع¬زاده؛ نجمه اکبرزاده