نویسنده = رضایی، روح الله
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 653-673

روح الله رضائی؛ فاطمه مغانلو


5. تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 163-182

آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری


6. بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-124

روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون