نویسنده = نرگس ایمانی پور
طراحی الگوی توسعه و انتخاب مدل کسب و کار مبتنی بر نوآوری اجتماعی

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 31-46

10.22059/jed.2023.354232.654129

فاطمه خراسانچی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ سید مجتبی سجادی


کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج‌های کارآفرین می‌شوند؟

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 361-380

10.22059/jed.2021.317800.653581

زهرا آراستی؛ لاله صادقی؛ مریم سعیدیان؛ نرگس ایمانی پور


شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-40

10.22059/jed.2020.289516.653128

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-19

10.22059/jed.2018.252895.652502

نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری


واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 601-619

10.22059/jed.2019.268508.652770

محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاء


اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 561-850

10.22059/jed.2018.259999.652629

سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور


شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 361-380

10.22059/jed.2018.68132

مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی


واکاوی سوگیری اعتماد به ‌نفس بیش‌ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 695-712

10.22059/jed.2018.66381

پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ محمد رضا زالی


نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 195-214

10.22059/jed.2015.55976

وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور


شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-117

10.22059/jed.2015.55471

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور