نویسنده = نرگس ایمانی پور
تعداد مقالات: 10
1. شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-40

10.22059/jed.2020.289516.653128

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


2. واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

10.22059/jed.2018.252895.652502

نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری


3. واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 601-619

10.22059/jed.2019.268508.652770

محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاء


4. اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 561-850

10.22059/jed.2018.259999.652629

سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور


5. شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 361-380

10.22059/jed.2018.68132

مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی


6. واکاوی سوگیری اعتماد به ‌نفس بیش‌ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 695-712

10.22059/jed.2018.66381

پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ محمد رضا زالی


9. نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-214

10.22059/jed.2015.55976

وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور


10. شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-117

10.22059/jed.2015.55471

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور