نویسنده = کریمی، آصف
تعداد مقالات: 6
1. ارائه چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح کلان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-79

تورج کریمی؛ آصف ( ut) کریمی؛ علی اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی


2. عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 719-737

شقایق سخته؛ آصف کریمی


5. تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 467-486

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری