نویسنده = آصف کریمی
تعداد مقالات: 5
1. عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 719-737

شقایق سخته؛ آصف کریمی


4. تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 467-486

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری