نویسنده = آصف کریمی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر تجربه شکست کسب‌وکار و یادگیری از شکست بر انجام سرمایه‌گذاری جدید کارآفرینان – موردمطالعه استان قم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 281-299

10.22059/jed.2021.317684.653588

آصف کریمی؛ محمد حمید ملائی؛ بهزاد محمدیان؛ فاطمه زرگران خوزانی


2. ارائه چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح کلان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-79

10.22059/jed.2020.290947.653159

تورج کریمی؛ آصف ( ut) کریمی؛ علی اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی


3. عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 719-737

10.22059/jed.2019.268571.652771

شقایق سخته؛ آصف کریمی


6. تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 467-486

10.22059/jed.2014.52503

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری