نویسنده = حسینی، سید رسول
تعداد مقالات: 4
1. چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 661-679

ریحانه گودرزی؛ سید رسول حسینی؛ سید کمال طبائیان


2. آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 555-574

ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی


3. شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 611-629

کیهان اسدی سی سخت؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی


4. طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-713

نازنین بهزادی؛ سید مصطفی رضوی؛ سید رسول حسینی