نویسنده = سیدرضا حجازی
سازماندهی کسب و کار جدید: چه فعالیت‎های پیش‎سازمان را ایجاد می‎کنند؟

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-120

10.22059/jed.2018.264811.652704

کامبیز طالبی؛ سیدهادی فرحزادی؛ سیدرضا حجازی؛ سید مجتبی سجادی


تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 121-139

10.22059/jed.2018.220332.652041

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر