نویسنده = کردنائیج، اسدالله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مؤلفه‌های زمینه‌ای بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان کشور، با تأکید بر قومیت دانشجویان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 509-528

اسداله کردنائیج؛ اسماعیل شاه‌طهماسبی؛ محمد کریمی


2. راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-114

اسدالله کردنائیج؛ محمدرضا زالی؛ ماجد بهامین