نویسنده = کامبیز طالبی
شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-40

10.22059/jed.2020.289516.653128

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


واکاوی سوگیری اعتماد به ‌نفس بیش‌ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 695-712

10.22059/jed.2018.66381

پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ محمد رضا زالی


شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 611-629

10.22059/jed.2016.58808

کیهان اسدی سی سخت؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی


نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 195-214

10.22059/jed.2015.55976

وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور