نویسنده = طالبی، کامبیز
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-40

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


2. واکاوی سوگیری اعتماد به ‌نفس بیش‌ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 695-712

پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ محمد رضا زالی


3. شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 611-629

کیهان اسدی سی سخت؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی


4. نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-214

وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور


5. شناسایی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیر مالی (مورد مطالعه: شرکت فناپ)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 635-651

کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ نگار سادات تقوی