نویسنده = قنبر محمدی الیاسی
تعداد مقالات: 13
1. شاکله دانش در نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا: یک تحلیل وسیع علم‏‏‏سنجی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-118

10.22059/jed.2021.315258.653536

امیرحسین شفیعیان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید احسان خاندوزی؛ حمید پاداش


2. تأثیر روش‌های مربی‌گری بر رفتار کارآفرینانه کارآفرینان نوپا در مراکز شتاب‎دهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 81-100

10.22059/jed.2020.297934.653273

بهاره مافی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


4. سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 401-420

10.22059/jed.2019.266521.652738

مهرداد آقامحمدی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ سعید نظری توکلی؛ محمود احمدپور داریانی


5. شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 241-259

10.22059/jed.2018.68107

ژیلا ترابی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ رضا زعفریان


6. شناسایی محورهای توسعه قابلیت متقاعد سازی در کارآفرینان کارکشته

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 675-694

10.22059/jed.2018.66380

فاطمه داداشی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


9. شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 769-788

10.22059/jed.2017.61640

هادی نوتاش؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


10. شناسایی و مدلسازی ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 669-687

10.22059/jed.2016.58806

شنه حسین پناهی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده؛ انور محمدی


11. تأثیر عوامل محیطی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکارهای نوپا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 175-193

10.22059/jed.2015.55474

قنبر محمدی الیاسی؛ زهرا بادلی


12. شناسایی الگوی منابع- روش‌های یادگیری کارآفرینان نوپا

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 75-93

10.22059/jed.2013.50799

قنبر محمدی الیاسی؛ خدایار ابیلی؛ ندا مثنوی