نویسنده = افخمی اردکانی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 87-104

جبار باباشاهی؛ ابراهیم غلامشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی


2. ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 125-144

علی‌اصغر فانی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ محسن ابراهیمی