نویسنده = دهقان نجم‌آبادی، عامر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-66

علی¬ مبینی¬دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم‌آبادی؛ منصور دهقان نجم‌آبادی