نویسنده = حسنقلی‌پور، حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. موانع تجاری‌سازی دانش درکارآفرینی دانشگاهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 165-183

حکیمه حسنقلی‌پور؛ آرین قلی‌پور؛ طاهر روشندل اربطانی