نویسنده = زالی، محمدرضا
تعداد مقالات: 9
3. تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-36

وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی


4. بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-66

مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا


5. راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-114

اسدالله کردنائیج؛ محمدرضا زالی؛ ماجد بهامین


7. به سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-66

محمدرضا زالی


8. برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 81-107

کامبیز طالبی؛ محمدرضا زالی؛ بنفشه پیرویان


9. محدودیت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوظهور

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 81-102

مجتبی امیری؛ محمدرضا زالی؛ مهدی مجد