نویسنده = جهانگیر یدالهی فارسی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 105-124

جهانگیر یدالهی فارسی؛ ناصر غلامی؛ مهرزاد حمیدی؛ علی کنعانی


2. بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-80

جهانگیر یدالهی فارسی؛ امید عزیزی زیارت؛ حمزه خواستار