نویسنده = ابوالقاسم عربیون
شناخت عوامل موثر بر شدت بین‌المللی سازی کسب‌وکارهای فناور محور ایران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 165-185

10.22059/jed.2024.358958.654190

ابوالقاسم عربیون؛ الهه حسینی؛ مهدی آزاد


مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 241-260

10.22059/jed.2019.270544.652814

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقه


مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 541-560

10.22059/jed.2019.264848.652705

محمد رضا میگون پوری؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی


اولویت‌بندی عوامل کلیدی در پیاده‌سازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 493-512

10.22059/jed.2016.60915

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ بهرام رضا امیری


شناسایی مؤلفه‌های مفهومی اخلاق کسب‌وکار در کشاورزی: تحلیل خوشه‌ای برداشت‌ها

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 253-271

10.22059/jed.2015.55979

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ ابوالقاسم عربیون


آسیب‌شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعة کسب‌وکار: رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 589-611

10.22059/jed.2014.53620

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم عربیون


بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 105-124

10.22059/jed.2013.36252

روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون


شناسایی عوامل اثرگذار بر ایجاد بانک‌های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1390، صفحه 167-184

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدا...‌زاده؛ محمدرضا میگون پوری؛ بهرام رضا امیری


شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای حمایتی توسعه‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 71-91

ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدالله زاده


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی کارآفرینی کسب‌وکارها

دوره 3، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 65-97

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ احمد محسنی


تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 85-112

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم عربیون