نویسنده = محمدی الیاسی، قنبر
تعداد مقالات: 3
1. نقش سرمایه‌ی شبکه بر قابلیت نوآوری سازمان (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع پیشرفته)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 7-26

رضا زعفریان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ ترانه فرخ‌منش؛ ندا موحدی‌پور


2. مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 185-201

قنبر محمدی الیاسی؛ مقصود فراستخواه؛ شیما فرخ


3. نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-26

قنبر محمدی الیاسی؛ ندا رکنی؛ سید کمیل طیبی